โปรแกรมชุด Summit Set

Summit เป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Challenge  แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึง อากาศ อาชีพ ใต้ท้องทะเล ในห้องน้ำ  เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน  ประกอบด้วย 

 • FinishTalk  พูดประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยการพูดบทสนทนา เพลง บทเพลง  
 • FinishWord 1&2  เน้นคำศัพท์ 24-40 คำเกี่ยวกับบทนั้นๆ 

 • FinishPattern  กล่าวถึงโครงสร้างไวยากรณ์ ในรูปแบบถาม-ตอบ เพื่อให้ฝึกฝนง่าย  

 • FinishStorytelling  สร้างเรื่อง โดยใช้ รูปภาพ และ คำถาม สร้างเป็นเรื่องของตัวเอง

 • FinishReading  ประกอบด้วย  ประโยคสั้นๆ ที่มีคำศัพท์ โครงสร้างประโยคใหม่ๆ พร้อมกับ คำถามความเข้าใจ คำศัพท์ และ คำถามให้อธิบายเรื่องที่อ่าน

 • FinishListening  เน้น ทดสอบการฟังด้วย คำศัพท์ และ การสร้างประโยค

 • FinishWriting  แบบทดสอบการเขียน ฝึกฝนทักษะการเขียน 

 • Review  ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา

 • Speech Script   เป็น ประโยคสั้นๆที่ฝึกพูด

 ผู้เรียนสามารถสนุกไปพร้อมกับกิจกรรมต่างๆที่มีในโปรแกรม โปรแกรมนี้ ประกอบด้วย

Summit 1 

Summit  2 

Summit  3  

Summit  4 

Summit 5  

Summit  6 

ราคาปกติ
฿3,940
ราคาขาย
฿3,150
จำนวน:

***หมายเหตุ : ราคาของโปรแกรม เป็น ราคาสำหรับใช้โปรแกรม 6 เดือน***


 • โปรแกรม Summit 1
  Summitเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Challenge แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงอากาศ อาชีพ ใต้ท้องทะเล ในห้องน้ำเป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ประกอบด้วย Finish!Talkพูดประโยคภ...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • โปรแกรม Summit 2
  Summitเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Challenge แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงอากาศ อาชีพ ใต้ท้องทะเล ในห้องน้ำเป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ประกอบด้วย Finish!Talkพูดประโยคภ...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • cover.jpg
  Summitเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Challenge แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงอากาศ อาชีพ ใต้ท้องทะเล ในห้องน้ำเป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ประกอบด้วย Finish!Talkพูดประโยคภ...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • โปรแกรม Summit 4
  Summitเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Challenge แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงอากาศ อาชีพ ใต้ท้องทะเล ในห้องน้ำเป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ประกอบด้วย Finish!Talkพูดประโยคภ...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • โปรแกรม Summit 5
  Summitเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Challenge แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงอากาศ อาชีพ ใต้ท้องทะเล ในห้องน้ำเป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ประกอบด้วย Finish!Talkพูดประโยคภ...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • โปรแกรม Summit 6
  Summitเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Challenge แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงอากาศ อาชีพ ใต้ท้องทะเล ในห้องน้ำเป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ประกอบด้วย Finish!Talkพูดประโยคภ...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599
Visitors: 26,799