โปรแกรม Challenge 4

Challenge เป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Turning Point  แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตประจำวัน เช่น ญาติ งานวันเกิด ยานพาหนะ ทานอาหารนอกบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน  ประกอบด้วย 

 • Challenge! Talk  พูดประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยการพูดบทสนทนา เพลง บทเพลง 
 • Challenge! Word 1&2   เน้นคำศัพท์ 22-30 คำเกี่ยวกับบทนั้นๆ  
 • Challenge! Pattern  กล่าวถึงโครงสร้างไวยากรณ์ ในรูปแบบถาม-ตอบ เพื่อให้ฝึกฝนง่าย 
 • Challenge! Storytelling  สร้างเรื่อง โดยใช้ รูปภาพ และ คำถาม สร้างเป็นเรื่องของตัวเอง
 • Challenge! Reading  ประกอบด้วย ประโยคสั้นๆ ที่มีคำศัพท์ โครงสร้างประโยคใหม่ๆ พร้อมกับ คำถามความเข้าใจ คำศัพท์ และ คำถามให้อธิบายเรื่องที่อ่าน 
 • Challenge! Listening  เน้น ทดสอบการฟังด้วย คำศัพท์ และ การสร้างประโยค
 • Challenge! Writing   แบบทดสอบการเขียน ช่วยให้ฝึกฝนทักษะการเขียน 
 • Review  ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา 
 • Speech Script    เป็น ประโยคสั้นๆให้ฝึกพูด

 Challenge 4  ประกอบด้วย  บทเรียน 2 บท  คือ เรื่องสนุกนอกบ้าน และ ของในบ้าน

ราคาปกติ
฿809
ราคาขาย
฿599
จำนวน:

***หมายเหตุ : ราคาของโปรแกรม เป็น ราคาต่อเดือน***


 • โปรแกรม Challenge 1
  Challengeเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Turning Point แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตประจำวัน เช่น ญาติ งานวันเกิด ยานพาหนะ ทานอาหารนอกบ้านเป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • cover.jpg
  Challengeเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Turning Point แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตประจำวัน เช่น ญาติ งานวันเกิด ยานพาหนะ ทานอาหารนอกบ้านเป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • cover.jpg
  Challengeเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Turning Point แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตประจำวัน เช่น ญาติ งานวันเกิด ยานพาหนะ ทานอาหารนอกบ้านเป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • โปรแกรม Challenge 5
  Challengeเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Turning Point แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตประจำวัน เช่น ญาติ งานวันเกิด ยานพาหนะ ทานอาหารนอกบ้านเป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • โปรแกรม Challenge 6
  Challengeเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Turning Point แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตประจำวัน เช่น ญาติ งานวันเกิด ยานพาหนะ ทานอาหารนอกบ้านเป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • โปรแกรมชุด Challenge
  Challengeเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Turning Point แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตประจำวัน เช่น ญาติ งานวันเกิด ยานพาหนะ ทานอาหารนอกบ้านเป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ...
  ราคาปกติ ฿3,940
  ราคาขาย ฿3,150
Visitors: 27,242