โปรแกรมชุด Turning Point Set

Turning Point เป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Jump Up  แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตนักเรียน เช่น กิจกรรมสนุกๆ ที่บ้าน ความฝัน กิจกรรมนอกบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน  ประกอบด้วย 

 • Talk Point  ผู้เรียนพูดประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยการพูดบทสนทนา เพลง บทเพลง 
 • Word Point  1&2  เน้นคำศัพท์ 20-24 คำเกี่ยวกับบทนั้นๆ 
 • Reading Point  ประกอบด้วย ประโยคสั้นๆ ที่มีคำศัพท์ โครงสร้างประโยคใหม่ๆ พร้อมกับ คำถามความเข้าใจ คำศัพท์ และ คำถามให้อธิบายเรื่องที่อ่าน
 • Pattern Point 1&2  กล่าวถึงโครงสร้างไวยากรณ์ ในรูปแบบถาม-ตอบ เพื่อให้ฝึกฝนง่าย
 • Listening Point  เน้น ทดสอบการฟังด้วย คำศัพท์ และ การสร้างประโยค 
 • Writing Point  แบบทดสอบการเขียน ช่วยให้ฝึกฝนทักษะการเขียน
 • Phonics Point  ผู้เรียนเรียนเสียงของตัวอักษรผ่านการอ่านและออกเสียงตามสำเนียงของเจ้าของภาษา  
 • Review ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา 
 • Speech Script  เป็น ประโยคสั้นๆที่ผู้เรียนสามารถฝึกพูดได้

 โปรแกรมนี้ ประกอบด้วย

Turning Point 1 

Turning Point  2 

Turning Point  3  

Turning Point  4 

Turning Point  5  

Turning Point  6 

ราคาปกติ
฿3,940
ราคาขาย
฿3,150
จำนวน:

***หมายเหตุ : ราคาของโปรแกรม เป็น ราคาสำหรับใช้โปรแกรม 6 เดือน***


 • โปรแกรม Turning Point 1
  Turning Pointเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Jump Up แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตนักเรียน เช่นกิจกรรมสนุกๆ ที่บ้าน ความฝัน กิจกรรมนอกบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • โปรแกรม Turning Point 2
  Turning Pointเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Jump Up แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตนักเรียน เช่นกิจกรรมสนุกๆ ที่บ้าน ความฝัน กิจกรรมนอกบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • โปรแกรม Turning Point 3
  Turning Pointเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Jump Up แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตนักเรียน เช่นกิจกรรมสนุกๆ ที่บ้าน ความฝัน กิจกรรมนอกบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • cover.jpg
  Turning Pointเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Jump Up แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตนักเรียน เช่นกิจกรรมสนุกๆ ที่บ้าน ความฝัน กิจกรรมนอกบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • cover.jpg
  Turning Pointเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Jump Up แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตนักเรียน เช่นกิจกรรมสนุกๆ ที่บ้าน ความฝัน กิจกรรมนอกบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • โปรแกรม Turning Point 6
  Turning Pointเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Jump Up แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตนักเรียน เช่นกิจกรรมสนุกๆ ที่บ้าน ความฝัน กิจกรรมนอกบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599
Visitors: 27,241