โปรแกรม Turning Point 5

Turning Point เป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Jump Up  แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตนักเรียน เช่น กิจกรรมสนุกๆ ที่บ้าน ความฝัน กิจกรรมนอกบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน  ประกอบด้วย 

 • Talk Point  ผู้เรียนพูดประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยการพูดบทสนทนา เพลง บทเพลง 
 • Word Point  1&2  เน้นคำศัพท์ 20-24 คำเกี่ยวกับบทนั้นๆ 
 • Reading Point  ประกอบด้วย ประโยคสั้นๆ ที่มีคำศัพท์ โครงสร้างประโยคใหม่ๆ พร้อมกับ คำถามความเข้าใจ คำศัพท์ และ คำถามให้อธิบายเรื่องที่อ่าน
 • Pattern Point 1&2  กล่าวถึงโครงสร้างไวยากรณ์ ในรูปแบบถาม-ตอบ เพื่อให้ฝึกฝนง่าย
 • Listening Point  เน้น ทดสอบการฟังด้วย คำศัพท์ และ การสร้างประโยค 
 • Writing Point  แบบทดสอบการเขียน ช่วยให้ฝึกฝนทักษะการเขียน
 • Phonics Point  ผู้เรียนเรียนเสียงของตัวอักษรผ่านการอ่านและออกเสียงตามสำเนียงของเจ้าของภาษา  
 • Review ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา 
 • Speech Script  เป็น ประโยคสั้นๆที่ผู้เรียนสามารถฝึกพูดได้

 Turning Point 5 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท  คือ งานอดิเรก และ สถานที่ที่ไป

ราคาปกติ
฿809
ราคาขาย
฿599
จำนวน:

***หมายเหตุ : ราคาของโปรแกรม เป็น ราคาต่อเดือน***


 • โปรแกรม Turning Point 1
  Turning Pointเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Jump Up แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตนักเรียน เช่นกิจกรรมสนุกๆ ที่บ้าน ความฝัน กิจกรรมนอกบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • โปรแกรม Turning Point 2
  Turning Pointเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Jump Up แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตนักเรียน เช่นกิจกรรมสนุกๆ ที่บ้าน ความฝัน กิจกรรมนอกบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • โปรแกรม Turning Point 3
  Turning Pointเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Jump Up แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตนักเรียน เช่นกิจกรรมสนุกๆ ที่บ้าน ความฝัน กิจกรรมนอกบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • cover.jpg
  Turning Pointเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Jump Up แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตนักเรียน เช่นกิจกรรมสนุกๆ ที่บ้าน ความฝัน กิจกรรมนอกบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • โปรแกรม Turning Point 6
  Turning Pointเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Jump Up แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตนักเรียน เช่นกิจกรรมสนุกๆ ที่บ้าน ความฝัน กิจกรรมนอกบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • โปรแกรมชุด Turning Point
  Turning Pointเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Jump Up แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตนักเรียน เช่นกิจกรรมสนุกๆ ที่บ้าน ความฝัน กิจกรรมนอกบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน...
  ราคาปกติ ฿3,940
  ราคาขาย ฿3,150
Visitors: 27,652