โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ Summit

Summit เป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Challenge  แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึง อากาศ อาชีพ ใต้ท้องทะเล ในห้องน้ำ  เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน  ประกอบด้วย 

  • Finish! Talk  พูดประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยการพูดบทสนทนา เพลง บทเพลง  
  • Finish! Word 1&2  เน้นคำศัพท์ 24-40 คำเกี่ยวกับบทนั้นๆ 

  • Finish! Pattern  กล่าวถึงโครงสร้างไวยากรณ์ ในรูปแบบถาม-ตอบ เพื่อให้ฝึกฝนง่าย  

  • Finish! Storytelling  สร้างเรื่อง โดยใช้ รูปภาพ และ คำถาม สร้างเป็นเรื่องของตัวเอง

  • Finish! Reading  ประกอบด้วย  ประโยคสั้นๆ ที่มีคำศัพท์ โครงสร้างประโยคใหม่ๆ พร้อมกับ คำถามความเข้าใจ คำศัพท์ และ คำถามให้อธิบายเรื่องที่อ่าน

  • Finish! Listening  เน้น ทดสอบการฟังด้วย คำศัพท์ และ การสร้างประโยค

  • Finish! Writing  แบบทดสอบการเขียน ฝึกฝนทักษะการเขียน 

  • Review  ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา

  • Speech Script   เป็น ประโยคสั้นๆที่ฝึกพูด

 ผู้เรียนสามารถสนุกไปพร้อมกับกิจกรรมต่างๆที่มีในโปรแกรม โปรแกรมนี้ ประกอบด้วย

Summit 1 

Summit  2 

Summit  3  

Summit  4 

Summit 5  

Summit  6 


  • โปรแกรม Summit 1
    Summitเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Challenge แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงอากาศ อาชีพ ใต้ท้องทะเล ในห้องน้ำเป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ประกอบด้วย Finish!Talkพูดประโยคภ...
    ราคาปกติ ฿809
    ราคาขาย ฿599

  • โปรแกรม Summit 2
    Summitเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Challenge แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงอากาศ อาชีพ ใต้ท้องทะเล ในห้องน้ำเป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ประกอบด้วย Finish!Talkพูดประโยคภ...
    ราคาปกติ ฿809
    ราคาขาย ฿599

  • cover.jpg
    Summitเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Challenge แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงอากาศ อาชีพ ใต้ท้องทะเล ในห้องน้ำเป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ประกอบด้วย Finish!Talkพูดประโยคภ...
    ราคาปกติ ฿809
    ราคาขาย ฿599

  • โปรแกรม Summit 4
    Summitเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Challenge แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงอากาศ อาชีพ ใต้ท้องทะเล ในห้องน้ำเป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ประกอบด้วย Finish!Talkพูดประโยคภ...
    ราคาปกติ ฿809
    ราคาขาย ฿599

  • โปรแกรม Summit 5
    Summitเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Challenge แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงอากาศ อาชีพ ใต้ท้องทะเล ในห้องน้ำเป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ประกอบด้วย Finish!Talkพูดประโยคภ...
    ราคาปกติ ฿809
    ราคาขาย ฿599

  • โปรแกรม Summit 6
    Summitเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Challenge แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงอากาศ อาชีพ ใต้ท้องทะเล ในห้องน้ำเป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ประกอบด้วย Finish!Talkพูดประโยคภ...
    ราคาปกติ ฿809
    ราคาขาย ฿599

  • โปรแกรมชุด Summit Set
    Summitเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Challenge แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงอากาศ อาชีพ ใต้ท้องทะเล ในห้องน้ำเป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ประกอบด้วย Finish!Talkพูดประโยคภ...
    ราคาปกติ ฿3,940
    ราคาขาย ฿3,150
Visitors: 15,041