โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ Jump Up

Jump Up เป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Base Camp  แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตนักเรียน เช่น กิจกรรมในบ้าน เวลา สถานที่ สวนสนุก เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน  ประกอบด้วย 

 • Jump! Talk พูดประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยการพูดบทสนทนา เพลง บทเพลง
 • Jump! Word1 เน้นคำศัพท์ 10-12 คำเกี่ยวกับบทนั้นๆ
 • Jump! Word2 เพิ่มคำศัพท์ 10-12 คำเกี่ยวกับบทนั้นๆ
 • Jump! Pattern1 กล่าวถึงโครงสร้างไวยากรณ์ ในรูปแบบถาม-ตอบ เพื่อให้ฝึกฝนง่าย
 • Jump! Pattern2 กล่าวถึงโครงสร้างไวยากรณ์เพิ่มเติม ในรูปแบบถาม-ตอบ
 • Jump! Reading ประกอบด้วย ประโยคสั้นๆ โดยใช้ศัพท์ โครงสร้างประโยค จากในเรื่องมาสร้างเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
 • Jump! Phonics  ผู้เรียนเรียนเสียงของตัวอักษรผ่านการอ่านและออกเสียงตามสำเนียงของเจ้าของภาษา 
 • Jump! Listening  เน้น ทดสอบการฟังด้วย คำศัพท์ และ การสร้างประโยค
 • Jump! Review ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา
 • Speech Script  เป็น ประโยคสั้นๆที่ผู้เรียนสามารถฝึกพูดได้

 ผู้เรียนสามารถสนุกไปพร้อมกับกิจกรรมต่างๆที่มีในโปรแกรม โปรแกรมนี้ ประกอบด้วย

Jump Up 1 

Jump Up 2 

Jump Up 3  

Jump Up 4 

Jump Up 5  

Jump Up 6 


 • โปรแกรม Jump Up 1
  Jump Upเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Base Camp แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตนักเรียน เช่น กิจกรรมในบ้าน เวลา สถานที่ สวนสนุก เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ประกอบด้วย ...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • โปรแกรม Jump Up 2
  Jump Upเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Base Camp แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตนักเรียน เช่น กิจกรรมในบ้าน เวลา สถานที่ สวนสนุก เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ประกอบด้วย ...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • โปรแกรม Jump Up 3
  Jump Upเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Base Camp แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตนักเรียน เช่น กิจกรรมในบ้าน เวลา สถานที่ สวนสนุก เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ประกอบด้วย ...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • โปรแกรม Jump Up 4
  Jump Upเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Base Camp แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตนักเรียน เช่น กิจกรรมในบ้าน เวลา สถานที่ สวนสนุก เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ประกอบด้วย ...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • โปรแกรม Jump Up 5
  Jump Upเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Base Camp แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตนักเรียน เช่น กิจกรรมในบ้าน เวลา สถานที่ สวนสนุก เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ประกอบด้วย ...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • โปรแกรม Jump Up 6
  Jump Upเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Base Camp แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตนักเรียน เช่น กิจกรรมในบ้าน เวลา สถานที่ สวนสนุก เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ประกอบด้วย ...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • โปรแกรม Jump Up
  Jump Upเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Base Camp แต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบทพูดถึงชีวิตนักเรียน เช่น กิจกรรมในบ้าน เวลา สถานที่ สวนสนุก เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทเรียน ประกอบด้วย ...
  ราคาปกติ ฿3,940
  ราคาขาย ฿3,150
Visitors: 26,798