โปรแกรม Base Camp 2

Base Camp เป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษระดับต้น  มี 2 บทในแต่ละชุด นอกจากนี้ แต่ละบทเรียน ประกอบด้วย 

 • Click! Talk  ฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยการพูดบทสนทนา เพลง บทเพลง
 • Click! Word  เน้นคำศัพท์  8-12 คำเกี่ยวกับบทนั้นๆ
 • Click! Pattern  กล่าวถึงโครงสร้างไวยากรณ์ 2 โครงสร้าง พร้อมแบบฝึกหัดถาม-ตอบเพื่อให้ได้ฝึกฝนง่ายขึ้น
 • Click! Action กล่าวถึง วลี หรือ ประโยคที่สำคัญ ที่สามารถนำมาใช้ในห้องเรียน
 • Click! Phonics  นักเรียนเรียนเสียงของตัวอักษรผ่านการอ่านและออกเสียงตามสำเนียงของเจ้าของภาษา
 • Click! Review ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา 
 • Click! Fun  เกมส์ในรูปแบบของบทสนทนา หรือ โครงสร้างไวยากรณ์  
 • Speech Script  เป็น ประโยคสั้นๆที่ฝึกพูดในห้อง หรือ ที่บ้านได้

 

Base Camp 2 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท  คือ อุปกรณ์การเรียนในโรงเรียน และ สี

ราคาปกติ
฿809
ราคาขาย
฿599
จำนวน:

***หมายเหตุ : ราคาของโปรแกรม เป็น ราคาต่อเดือน***


 • cover.jpg
  Base Campเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษระดับต้น มี 2 บทในแต่ละชุด นอกจากนี้ แต่ละบทเรียน ประกอบด้วย Click! Talk ฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยการพูดบทสนทนา เพลง บทเพลง Click! Word เน้นค...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • cover.jpg
  Base Campเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษระดับต้น มี 2 บทในแต่ละชุด นอกจากนี้ แต่ละบทเรียน ประกอบด้วย Click! Talk ฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยการพูดบทสนทนา เพลง บทเพลง Click! Word เน้นค...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • cover.jpg
  Base Campเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษระดับต้น มี 2 บทในแต่ละชุด นอกจากนี้ แต่ละบทเรียน ประกอบด้วย Click! Talk ฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยการพูดบทสนทนา เพลง บทเพลง Click! Word เน้นค...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • cover.jpg
  Base Campเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษระดับต้น มี 2 บทในแต่ละชุด นอกจากนี้ แต่ละบทเรียน ประกอบด้วย Click! Talk ฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยการพูดบทสนทนา เพลง บทเพลง Click! Word เน้นค...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • cover.jpg
  Base Campเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษระดับต้น มี 2 บทในแต่ละชุด นอกจากนี้ แต่ละบทเรียน ประกอบด้วย Click! Talk ฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยการพูดบทสนทนา เพลง บทเพลง Click! Word เน้นค...
  ราคาปกติ ฿809
  ราคาขาย ฿599

 • Base Camp program.jpg
  Base Campเป็น โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษระดับต้น มี 2 บทในแต่ละชุด นอกจากนี้ แต่ละบทเรียน ประกอบด้วย Click! Talk ฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยการพูดบทสนทนา เพลง บทเพลง Click! Word เน้นค...
  ราคาปกติ ฿3,940
  ราคาขาย ฿3,150
Visitors: 26,799