โปรแกรม Phonics Champ Starter

Phonics Champ Starter เป็นโปรแกรมสำหรับระดับเริ่มต้น เรียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัวอักษร และ เสียง สำหรับนักเรียนอนุบาล 

เนื้อหา ประกอบด้วย

องค์ประกอบในโปรแกรม

Phonics Champ Starter is a program for preparation level. It explains consonants 26 letters and sound. It is for kindergarten school.

Series overview comprises of 

Program composition

ราคาปกติ
฿445
ราคาขาย
฿355
จำนวน:

***หมายเหตุ : ราคาของโปรแกรม เป็น ราคาต่อเดือน*** (program price / month)


 • Phonics Champ 1
  Phonics Champ 1 เป็นโปรแกรมสำหรับระดับเริ่มต้น เรียนพยัญชนะ และ เสียง สำหรับนักเรียนอนุบาล เนื้อหา ประกอบด้วย องค์ประกอบในโปรแกรม Phonics Champ 1 is a program for preparation lev...
  ราคาปกติ ฿445
  ราคาขาย ฿355

 • Phonics Champ 2
  Phonics Champ 2 เป็นโปรแกรมสำหรับระดับต้น เรียนสระ และ เสียง เนื้อหา ประกอบด้วย องค์ประกอบในโปรแกรม Phonics Champ 2 is a program for beginning level. It explains vowels and soun...
  ราคาปกติ ฿445
  ราคาขาย ฿355

 • Phonics Champ 3
  Phonics Champ 3 เป็นโปรแกรมสำหรับระดับกลาง เรียนพยัญชนะผสม และ ตัวอักษรที่ไม่ออกเสียง เนื้อหา ประกอบด้วย องค์ประกอบในโปรแกรม Phonics Champ 3 is a program for intermediate level....
  ราคาปกติ ฿445
  ราคาขาย ฿355

 • Phonics Champ 4
  Phonics Champ 4 เป็นโปรแกรมสำหรับระดับกลาง เรียนสระผสม และ คำควบกล้ำ สระ + r และ สระ เนื้อหา ประกอบด้วย องค์ประกอบในโปรแกรม Phonics Champ 4 is a program for intermediate level. ...
  ราคาปกติ ฿445
  ราคาขาย ฿355

 • โปรแกรมชุด Phonics Champ
  โปรแกรม Phonics Champ Series ออกแบบมาเพื่อสร้างประสิทธิผลการเรียนภาษาอังกฤษอย่างสูงสุด โดยเชื่อมตัวอักษรและเสียงผ่านรูป จากในโปรแกรมและหนังสือ โปรแกรม นำเสนอ การออกเสียงอย่างถูกต้อ...
  ราคาปกติ ฿2,065
  ราคาขาย ฿1,650
Visitors: 26,798