โปรแกรมเรียนเสียงภาษาอังกฤษ Phonics Champ

โปรแกรม Phonics Champ Series ออกแบบมาเพื่อสร้างประสิทธิผลการเรียนภาษาอังกฤษอย่างสูงสุด โดยเชื่อมตัวอักษรและเสียงผ่านรูป จากในโปรแกรมและหนังสือ โปรแกรม นำเสนอ การออกเสียงอย่างถูกต้องโดยฟังเสียงเจ้าของภาษา ดูรูปภาพ นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถฟังเสียงของตัวเองโดยผ่านเทคนิคแอนิเมชั่น 

จุดเด่นของโปรแกรม

- เป็นสื่อการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ

- เรียนคำศัพท์พื้นฐาน 500 คำสำหรับเด็ก

- เรียนรู้ผ่านการดู ฟัง และ พูด

- เรียนรู้ผ่านอวัยวะ เช่น หู ปาก และ มือ

- เรียนผ่านเกมสนุกๆ

- นิทานสนุกๆ และ เพลง

- โปรแกรมที่เรียนรู้ง่าย

- เรียนจากเสียงเจ้าของภาษา

เนื้อหา ประกอบด้วย

หลักสูตรในชุดนี้ ประกอบด้วย

องค์ประกอบในโปรแกรม

 Phonics Champ Book Series are the most effective phonics system in English Learning. The series consists of 3 levels : Starter, Beginner and Intermediate 

Features of the series are as below :-

- Systematic English pronunciation learning materials

- 500 basic words in kindergarten schools

- Learning to watch, listen and talk directly

- Active learning using ear, mouth and hand

- Learning through interesting games

- Fun story, chant & song

- An easy teaching program

- Native-looking video and special animation

Series overview comprises of

Series syllabus comprises of

Program composition


 • Phonics Champ Starter
  Phonics Champ Starter เป็นโปรแกรมสำหรับระดับเริ่มต้น เรียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัวอักษร และ เสียง สำหรับนักเรียนอนุบาล เนื้อหา ประกอบด้วย องค์ประกอบในโปรแกรม Phonics Champ Star...
  ราคาปกติ ฿445
  ราคาขาย ฿355

 • Phonics Champ 1
  Phonics Champ 1 เป็นโปรแกรมสำหรับระดับเริ่มต้น เรียนพยัญชนะ และ เสียง สำหรับนักเรียนอนุบาล เนื้อหา ประกอบด้วย องค์ประกอบในโปรแกรม Phonics Champ 1 is a program for preparation lev...
  ราคาปกติ ฿445
  ราคาขาย ฿355

 • Phonics Champ 2
  Phonics Champ 2 เป็นโปรแกรมสำหรับระดับต้น เรียนสระ และ เสียง เนื้อหา ประกอบด้วย องค์ประกอบในโปรแกรม Phonics Champ 2 is a program for beginning level. It explains vowels and soun...
  ราคาปกติ ฿445
  ราคาขาย ฿355

 • Phonics Champ 3
  Phonics Champ 3 เป็นโปรแกรมสำหรับระดับกลาง เรียนพยัญชนะผสม และ ตัวอักษรที่ไม่ออกเสียง เนื้อหา ประกอบด้วย องค์ประกอบในโปรแกรม Phonics Champ 3 is a program for intermediate level....
  ราคาปกติ ฿445
  ราคาขาย ฿355

 • Phonics Champ 4
  Phonics Champ 4 เป็นโปรแกรมสำหรับระดับกลาง เรียนสระผสม และ คำควบกล้ำ สระ + r และ สระ เนื้อหา ประกอบด้วย องค์ประกอบในโปรแกรม Phonics Champ 4 is a program for intermediate level. ...
  ราคาปกติ ฿445
  ราคาขาย ฿355

 • โปรแกรมชุด Phonics Champ
  โปรแกรม Phonics Champ Series ออกแบบมาเพื่อสร้างประสิทธิผลการเรียนภาษาอังกฤษอย่างสูงสุด โดยเชื่อมตัวอักษรและเสียงผ่านรูป จากในโปรแกรมและหนังสือ โปรแกรม นำเสนอ การออกเสียงอย่างถูกต้อ...
  ราคาปกติ ฿2,065
  ราคาขาย ฿1,650
Visitors: 26,798