Journey into Grammar 5

ยี่ห้อ : Seoil English

Journey into Grammar 5 เป็น หนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำอธิบายพร้อมแบบฝึกหัดง่ายๆ เขียนเป็นประโยค เติมคำในช่องว่าง จนถึง สร้างประโยคที่เกี่ยวกับชีวิตจริงของนักเรียน แต่ละบท ประกอบด้วย

-       English in practical use นักเรียนฝึกประโยคพื้นฐานเพื่อปรับปรุงทักษะการพูดและเขียน

-       Visual learning ใช้รูปภาพ และ กิจกรรมเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน

-       Inductive learning นักเรียนไม่ได้ศึกษาหลักไวยากรณ์อย่างเดียวเท่านั้น แต่ฝึกให้คุ้นเคยกับโครงสร้างประโยคผ่านแบบฝึกหัดในโปรแกรม เพื่อให้เข้าใจอย่างเป็นธรรมชาติ

-       Listening / Speaking Section  ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ บทสนทนา ชุดคำถามความเข้าใจในบทสนทนา คำศัพท์ คุณคิดอย่างไร   

-       Reading / Writing Section ประกอบด้วย คำถามก่อนอ่าน คำศัพท์ ขณะที่อ่าน อ่านบทความ ชุดคำถามความเข้าใจ แบบฝึกหัดคำศัพท์ ไวยากรณ์ กิจกรรม 

สารบัญ   ประกอบด้วย

บทที่ 1 คำวิเศษณ์แสดงความถี่

บทที่ 2 อดีตกาลต่อเนื่อง

บทที่ 3 To + คำกริยา ในสภาพที่เป็น "กรรม"

บทที่ 4 วลี Have to / Has to

บทที่ 5 คำอธิบายรูปร่าง และ เสื้อผ้า

บทที่ 6 คำคุณศัพท์เชื่อมกริยา

 

จัดส่งฟรีทาง EMS

ราคาปกติ
฿440
ราคาขาย
฿350
จำนวน:

 • Journey into Grammar 1
  ยี่ห้อ : Seoil English Journey into Grammar 1เป็นหนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำอธิบายพร้อมแบบฝึกหัดง่ายๆ เขียนเป็นประโยค เติมคำในช่องว่าง จนถึง สร้างประโยคที่เกี่ยวกั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Journey into Grammar 2
  ยี่ห้อ : Seoil English Journey into Grammar 2เป็นหนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำอธิบายพร้อมแบบฝึกหัดง่ายๆ เขียนเป็นประโยค เติมคำในช่องว่าง จนถึง สร้างประโยคที่เกี่ยวกั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Journey into Grammar 3
  ยี่ห้อ : Seoil English Journey into Grammar 3เป็นหนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำอธิบายพร้อมแบบฝึกหัดง่ายๆ เขียนเป็นประโยค เติมคำในช่องว่าง จนถึง สร้างประโยคที่เกี่ยวกั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Journey into Grammar 4
  ยี่ห้อ : Seoil English Journey into Grammar 4เป็นหนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำอธิบายพร้อมแบบฝึกหัดง่ายๆ เขียนเป็นประโยค เติมคำในช่องว่าง จนถึง สร้างประโยคที่เกี่ยวกั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Journey into Grammar 6
  ยี่ห้อ : Seoil English Journey into Grammar 6เป็นหนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำอธิบายพร้อมแบบฝึกหัดง่ายๆ เขียนเป็นประโยค เติมคำในช่องว่าง จนถึง สร้างประโยคที่เกี่ยวกั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Journey into Grammar 7
  ยี่ห้อ : Seoil English Journey into Grammar 7เป็นหนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำอธิบายพร้อมแบบฝึกหัดง่ายๆ เขียนเป็นประโยค เติมคำในช่องว่าง จนถึง สร้างประโยคที่เกี่ยวกั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Journey into Grammar 8
  ยี่ห้อ : Seoil English Journey into Grammar 8เป็นหนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำอธิบายพร้อมแบบฝึกหัดง่ายๆ เขียนเป็นประโยค เติมคำในช่องว่าง จนถึง สร้างประโยคที่เกี่ยวกั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Journey into Grammar 9
  ยี่ห้อ : Seoil English Journey into Grammar 9เป็นหนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำอธิบายพร้อมแบบฝึกหัดง่ายๆ เขียนเป็นประโยค เติมคำในช่องว่าง จนถึง สร้างประโยคที่เกี่ยวกั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Journey into Grammar 10
  ยี่ห้อ : Seoil English Journey into Grammar 10เป็นหนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำอธิบายพร้อมแบบฝึกหัดง่ายๆ เขียนเป็นประโยค เติมคำในช่องว่าง จนถึง สร้างประโยคที่เกี่ยวก...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350
Visitors: 25,955