Challenge Student Book & Workbook Set

รหัส : 9788965430698, 9788965430681

         9788965430704, 9788965430681

         9788965430711, 9788965430681

         9788965430728, 9788965430681

         9788965430735, 9788965430681

         9788965430742, 9788965430681

ยี่ห้อ : Seoil English

Challenge Student Book & Workbook 1-6 เป็น หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Turning Point หนังสือแต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบท ประกอบด้วย

-       Challenge! Talk  ฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยการพูดบทสนทนา เพลง บทเพลง

-       Challenge! Word 1&2  เน้นคำศัพท์ 22-30 คำ เกี่ยวกับบทนั้นๆ

-       Challenge! Pattern กล่าวถึง โครงสร้างไวยากรณ์ ในรูปของแบบฝึกหัดถาม-ตอบ เพื่อให้ฝึกฝนง่ายขึ้น

-       Challenge! Storytelling ให้สร้างเรื่อง โดยใช้รูปภาพ และ คำถาม สร้างเป็นเรื่องของตัวเอง

-       Challenge! Reading ประกอบด้วย ประโยคสั้นๆ ที่มีคำศัพท์ โครงสร้างประโยคใหม่ๆ พร้อมกับ คำถามความเข้าใจ คำศัพท์ และ คำถามให้อธิบายเรื่องที่อ่าน

-       Challenge! Listening ทดสอบการฟังด้วยการเขียนคำศัพท์ และ สร้างประโยค

-       Challenge! Writing แบบทดสอบการเขียน ฝึกทักษะการเขียน

-       Review ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา

-       Speech Script  ประโยคสั้นๆ ที่ฝึกพูดในห้อง หรือ ที่บ้านได้

ราคาปกติ
฿2,625
ราคาขาย
฿2,100
จำนวน:

 • Challenge 1
  รหัส :9788965430698, 9788965430681 ยี่ห้อ : Seoil English Challenge Student Book & Workbook 1เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Turning Point...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Challenge 2
  รหัส :9788965430704, 9788965430681 ยี่ห้อ : Seoil English Challenge Student Book & Workbook 2เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Challenge Stu...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Challenge 3
  รหัส :9788965430711, 9788965430681 ยี่ห้อ : Seoil English Challenge Student Book & Workbook 3เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Challenge Stu...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Challenge 4
  รหัส :9788965430728, 9788965430681 ยี่ห้อ : Seoil English Challenge Student Book & Workbook 4เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Challenge Stu...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Challenge 5
  รหัส :9788965430735, 9788965430681 ยี่ห้อ : Seoil English Challenge Student Book & Workbook 5เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Challenge Stu...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Challenge 6
  รหัส :9788965430742, 9788965430681 ยี่ห้อ : Seoil English Challenge Student Book & Workbook 6เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Challenge Stu...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390
Visitors: 27,241