Turning Point Student Book & Workbook Set

รหัส : 9788965430629, 9788965430612

         9788965430636, 9788965430612

         9788965430643, 9788965430612

         9788965430650, 9788965430612

         9788965430667, 9788965430612

         9788965430674, 9788965430612

ยี่ห้อ : Seoil English

Turning Point Student Book & Workbook 1-6 เป็น หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Jump Up หนังสือแต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบท ประกอบด้วย

-       Talk Point  ฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยการพูดบทสนทนา เพลง บทเพลง

-       Word Point 1&2  เน้นคำศัพท์ 20-24 คำ เกี่ยวกับบทนั้นๆ

-       Reading Point กล่าวถึง ประโยคสั้นๆ ที่มีคำศัพท์ โครงสร้างประโยคใหม่ๆ พร้อมกับ คำถามความเข้าใจ คำศัพท์ และ คำถามให้อธิบายเรื่องที่อ่าน

-       Pattern Point 1&2 กล่าวถึง โครงสร้างไวยากรณ์ ในรูปของแบบฝึกหัดถาม-ตอบ เพื่อให้ฝึกฝนง่ายขึ้น

-       Listening Point ทดสอบการฟังด้วยการเขียนคำศัพท์ และ สร้างประโยค

-       Writing Point แบบทดสอบการเขียน ฝึกทักษะการเขียน

-       Phonics Point  ฝึกเลียนเสียงของตัวอักษรผ่านการอ่านและออกเสียงตามสำเนียงของเจ้าของภาษา

-       Review ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา

-       Speech Script  ประโยคสั้นๆ ที่ฝึกพูดในห้อง หรือ ที่บ้านได้

ราคาปกติ
฿2,625
ราคาขาย
฿2,100
จำนวน:

 • Turning Point 1
  รหัส :9788965430629, 9788965430612 ยี่ห้อ : Seoil English Turning Point Student Book & Workbook 1เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Jump Up ห...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Turning Point 2
  รหัส :9788965430636, 9788965430612 ยี่ห้อ : Seoil English Turning Point Student Book & Workbook 2เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Turning P...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Turning Point 3
  รหัส :9788965430643, 9788965430612 ยี่ห้อ : Seoil English Turning Point Student Book & Workbook 3เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Turning P...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Turning Point 4
  รหัส :9788965430650, 9788965430612 ยี่ห้อ : Seoil English Turning Point Student Book & Workbook 4เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Turning P...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Turning Point 5
  รหัส :9788965430667, 9788965430612 ยี่ห้อ : Seoil English Turning Point Student Book & Workbook 5เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Turning P...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Turning Point 6
  รหัส :9788965430674, 9788965430612 ยี่ห้อ : Seoil English Turning Point Student Book & Workbook 6เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Turning P...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390
Visitors: 25,958