Jump Up Student Book & Workbook 1

รหัส : 9788965430551, 9788965430544

ยี่ห้อ : Seoil English

Jump Up Student Book & Workbook 1 เป็น หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Base Camp หนังสือแต่ละเล่ม มี 2 บท แต่ละบท ประกอบด้วย

-       Jump! Talk  ฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยการพูดบทสนทนา เพลง บทเพลง

-       Jump! Word 1  เน้นคำศัพท์ 10-12คำ จากบทสนทนานั้นๆ

-       Jump! Word 2 เพิ่มคำศัพท์ 10-12คำ จากบทสนทนานั้นๆ

-       Jump! Pattern 1 กล่าวถึง โครงสร้างไวยากรณ์ ในรูปของแบบฝึกหัดถาม-ตอบ เพื่อให้ฝึกฝนง่ายขึ้น

-       Jump! Pattern 2 กล่าวถึง โครงสร้างไวยากรณ์เพิ่มเติม ในรูปของแบบฝึกหัดถาม-ตอบ

-       Jump! Reading กล่าวถึง ประโยคสั้นๆ ที่ใช้คำศัพท์ ประโยคจากเรื่องมาแต่งเป็นเรื่องสั้น

-       Jump! Phonics  ฝึกเลียนเสียงของตัวอักษรผ่านการอ่านและออกเสียงตามสำเนียงของเจ้าของภาษา

-       Jump! Listening  ทดสอบการฟังด้วยการเขียนคำศัพท์ และ แต่งประโยค

-       Jump! Review ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา

-       Speech Script  ประโยคสั้นๆ ที่ฝึกพูดในห้อง หรือ ที่บ้านได้

สารบัญ   ประกอบด้วย

บทที่ 1  In the House

·      Jump! Talk

·      Jump! Word 1

·      Jump! Word 2

·      Jump! Pattern 1

·      Jump! Pattern 2

·      Jump! Reading 

·      Jump! Phonics

·      Jump! Listening

·      Jump! Review

บทที่ 2  What Time Is It?

·      Jump! Talk

·      Jump! Word 1

·      Jump! Word 2

·      Jump! Pattern 1

·      Jump! Pattern 2

·      Jump! Reading 

·      Jump! Phonics

·      Jump! Listening

·      Jump! Review

·      Speech Script

ราคาปกติ
฿495
ราคาขาย
฿390
จำนวน:

 • Jump Up 2
  รหัส :9788965430568, 9788965430544 ยี่ห้อ : Seoil English Jump Up Student Book & Workbook 2เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Jump Up Student...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Jump Up 3
  รหัส :9788965430575, 9788965430544 ยี่ห้อ : Seoil English Jump Up Student Book & Workbook 3เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Jump Up Student...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Jump Up 4
  รหัส :9788965430582, 9788965430544 ยี่ห้อ : Seoil English Jump Up Student Book & Workbook 4เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษJump Up Student ...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Jump Up 5
  รหัส :9788965430599, 9788965430544 ยี่ห้อ : Seoil English Jump Up Student Book & Workbook 5เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษJump Up Student ...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Jump Up 6
  รหัส :9788965430605, 9788965430544 ยี่ห้อ : Seoil English Jump Up Student Book & Workbook 6เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษJump Up Student ...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Jump Up Set
  รหัส :9788965430551, 9788965430544 9788965430568, 9788965430544 9788965430575, 9788965430544 9788965430582, 9788965430544 9788965430599, 9788965430544 978896543...
  ราคาปกติ ฿2,625
  ราคาขาย ฿2,100
Visitors: 26,798