Base Camp Student Book & Workbook Set

รหัส : 9788965430483, 9788965430490, 9788965430506,

         9788965430513, 9788965430520, 9788965430537,

         9788965430476

ยี่ห้อ : Seoil English

Base Camp Student Book & Workbook 1-6 เป็น ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ระดับต้น มี 2 บท แต่ละบท ประกอบด้วย

-       Click! Talk ฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยการพูดบทสนทนา เพลง บทเพลง

-       Click! Word เน้นคำศัพท์ 8-12 คำ เกี่ยวกับบทนั้นๆ

-       Click! Pattern กล่าวถึง โครงสร้างไวยากรณ์ 2 โครงสร้าง พร้อมแบบฝึกหัดถาม-ตอบ เพื่อให้ฝึกฝนง่ายขึ้น

-       Click! Action กล่าวถึง วลี หรือ ประโยคที่สำคัญที่นำมาใช้ในห้องเรียน

-       Click! Phonics  ฝึกเลียนเสียงของตัวอักษรผ่านการอ่านและออกเสียงตามสำเนียงของเจ้าของภาษา

-       Click! Review ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา

-       Click! Fun เกมในรูปแบบของบทสนทนา หรือ โครงสร้างไวยากรณ์

-       Speech Script ประโยคสั้นๆ ที่ฝึกพูดในห้อง หรือ ที่บ้านได้

ราคาปกติ
฿2,625
ราคาขาย
฿2,100
จำนวน:

 • Base Camp 1
  รหัส : 9788965430483, 9788965430476 ยี่ห้อ : Seoil English Base Camp Student Book & Workbook 1เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ระดับต้น มี 2 บท แต่ละบท ประกอบด้วย - Cli...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Base Camp 2
  รหัส : 9788965430490, 9788965430476 ยี่ห้อ : Seoil English Base Camp Student Book & Workbook 2เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ระดับต้น ต่อจาก Base Camp Student Book &a...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Base Camp 3
  รหัส : 9788965430506, 9788965430476 ยี่ห้อ : Seoil English Base Camp Student Book & Workbook 3เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ระดับต้น ต่อจาก Base Camp Student Book &a...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Base Camp 4
  รหัส : 9788965430513, 9788965430476 ยี่ห้อ : Seoil English Base Camp Student Book & Workbook 4เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ระดับต้น ต่อจาก Base Camp Student Book &a...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Base Camp 5
  รหัส : 9788965430520, 9788965430476 ยี่ห้อ : Seoil English Base Camp Student Book & Workbook 5เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ระดับต้น ต่อจาก Base Camp Student Book &a...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Base Camp 6
  รหัส : 9788965430537, 9788965430476 ยี่ห้อ : Seoil English Base Camp Student Book & Workbook 6เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ระดับต้น ต่อจาก Base Camp Student Book &a...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390
Visitors: 26,799