Base Camp Student Book & Workbook 5

รหัส : 9788965430520, 9788965430476

ยี่ห้อ : Seoil English

Base Camp Student Book & Workbook 5 เป็น หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ระดับต้น ต่อจาก Base Camp Student Book & Workbook 4 ในเล่มมี 2 บท แต่ละบท ประกอบด้วย

-       Click! Talk  ฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยการพูดบทสนทนา เพลง บทเพลง

-       Click! Word  เน้นคำศัพท์ 8-12 คำ เกี่ยวกับบทนั้นๆ

-       Click! Pattern กล่าวถึง โครงสร้างไวยากรณ์ 2 โครงสร้าง พร้อมแบบฝึกหัดถาม-ตอบ เพื่อให้ฝึกฝนง่ายขึ้น

-       Click! Action กล่าวถึง วลี หรือ ประโยคที่สำคัญที่นำมาใช้ในห้องเรียน

-       Click! Phonics  ฝึกเลียนเสียงของตัวอักษรผ่านการอ่านและออกเสียงตามสำเนียงของเจ้าของภาษา

-       Click! Review ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา

-       Click! Fun เกมในรูปแบบของบทสนทนา หรือ โครงสร้างไวยากรณ์ 

-       Speech Script  ประโยคสั้นๆ ที่ฝึกพูดในห้อง หรือ ที่บ้านได้

สารบัญ   ประกอบด้วย

บทที่ 1  The Magic Show

·         Click! Talk

·         Click! Word

·         Click! Pattern

·         Click! Action 

·         Click! Phonics

·         Click! Review

·         Click! Fun

บทที่ 2  Actions

·         Click! Talk

·         Click! Word

·         Click! Pattern

·         Click! Action

·         Click! Phonics

·         Click! Review

·         Click! Fun

·         Speech Script

ราคาปกติ
฿495
ราคาขาย
฿390
จำนวน:

 • Base Camp 1
  รหัส : 9788965430483, 9788965430476 ยี่ห้อ : Seoil English Base Camp Student Book & Workbook 1เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ระดับต้น มี 2 บท แต่ละบท ประกอบด้วย - Cli...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Base Camp 2
  รหัส : 9788965430490, 9788965430476 ยี่ห้อ : Seoil English Base Camp Student Book & Workbook 2เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ระดับต้น ต่อจาก Base Camp Student Book &a...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Base Camp 3
  รหัส : 9788965430506, 9788965430476 ยี่ห้อ : Seoil English Base Camp Student Book & Workbook 3เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ระดับต้น ต่อจาก Base Camp Student Book &a...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Base Camp 4
  รหัส : 9788965430513, 9788965430476 ยี่ห้อ : Seoil English Base Camp Student Book & Workbook 4เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ระดับต้น ต่อจาก Base Camp Student Book &a...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Base Camp 6
  รหัส : 9788965430537, 9788965430476 ยี่ห้อ : Seoil English Base Camp Student Book & Workbook 6เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ระดับต้น ต่อจาก Base Camp Student Book &a...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Base Camp Set
  รหัส : 9788965430483, 9788965430490, 9788965430506, 9788965430513, 9788965430520, 9788965430537, 9788965430476 ยี่ห้อ : Seoil English Base Camp Student Book & Workbook 1-6เป...
  ราคาปกติ ฿2,625
  ราคาขาย ฿2,100
Visitors: 27,241