หนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษชุด Journey into Grammar

Journey into Grammar เป็น ชุดหนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 10 เล่ม ผู้เรียนจะได้ฝึกประโยคพื้นฐานเพื่อปรับปรุงทักษะการพูดและเขียน รูปภาพ และกิจกรรม หลักไวยากรณ์ ฝึกสร้างโครงสร้างประโยค เป็นต้น

ชุดหนังสือเรียนใช้ศึกษาคู่กับโปรแกรม Journey into Grammar ชุดหนังสือเรียนนี้ ประกอบด้วย

- Journey into Grammar 1 ประกอบด้วย บทเรียน 6 บท  คือ คำสรรพนาม และ ปัจจุบันกาลของกริยา be, คำถามด้วย Who, What, Where & How, คำนามเอกพจน์และพหูพจน์, คำชี้สถานที่, คำคุณศัพท์ และ บุพบทแสดงสถานที่ (1) 

- Journey into Grammar2 ประกอบด้วย บทเรียน 3 บท  คือ ปัจจุบันกาล, โครงสร้างประโยค Can และ ปัจจุบันกาลต่อเนื่อง

- Journey into Grammar3 ประกอบด้วย บทเรียน 6 บท  คือ บุพบทแสดงสถานที่ (2), บอกเวลา ‘What time is it?” “What time do you~?”, อดีตกาลของ Be, รูปอดีตกาลของกริยาทั่วไป และ กริยาพิเศษ, บอกวัน วันเกิด ชั้นเรียน และ ชั้น และ อนาคตกาลของ be going to

- Journey into Grammar4 ประกอบด้วย บทเรียน 6 บท  คือ แสดงความรู้สึกและเหตุผล, แสดงความเป็นเจ้าของ, คำคุณศัพท์เปรียบเทียบ, คำคุณศัพท์ Superlatives, เปรียบเทียบด้วย As ~ as และ แสดงระดับ หรือ ปริมาณด้วย How many หรือ How much 

- Journey into Grammar 5 ประกอบด้วย บทเรียน 6 บท  คือ คำวิเศษณ์แสดงความถี่, อดีตกาลต่อเนื่อง, To + คำกริยาในสภาพที่เป็น “กรรม”, วลี Have to / Has to, คำอธิบายรูปร่างและเสื้อผ้า และ คำคุณศัพท์เชื่อมกริยา

Journey into Grammar 6 ประกอบด้วย บทเรียน 6 บท  คือ อนาคตกาลรูป Will, รูป Should, คำนาม (Gerunds), แสดงความตั้งใจ, คำคุณศัพท์เปรียบเทียบ และ ขั้น Superlatives (2) และ กริยาและ รูปกรรม Indirect Objects (1)

- Journey into Grammar 7 ประกอบด้วย บทเรียน 6 บท  คือ กริยาที่ใช้กับ Indirect Object (2), คำแสดงปริมาณ, Too + Infinitive, Enough + Infinitive, คำวิเศษณ์แสดงท่าทาง และ  It~to-infinitive

Journey into Grammar 8 ประกอบด้วย บทเรียน 6 บท  คือ คำที่ขึ้นต้นด้วย Wh และ ตามด้วยกริยานำหน้าด้วย to, อดีตกาล (Past Progressive Tense) ตามด้วยประโยคแสดงเวลา (Time Clause), ปัจจุบันกาล (Present Perfect Tense) ที่ใช้กับ Already และ Yet, ปัจจุบันกาล (Present Perfect Tense) ที่ใช้กับ Ever และ Never, ปัจจุบันกาล (Present Perfect Tense) ที่ใช้กับ For และ Since และ ตัวเชื่อมแสดงเวลา Before และ After 

 - Journey into Grammar9 ประกอบด้วย บทเรียน 6 บท  คือ คำเชื่อมแสดงเงื่อนไข If, คำสรรพนามแสดงความต่อเนื่อง (1), คำสรรพนามแสดงความต่อเนื่อง (2), ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย กริยาแสดงเหตุ+กรรม+กริยาหลัก, กริยาหลัก+กรรม+กริยาขยาย (ลงท้ายด้วย ing) และ Passive Voice

Journey into Grammar 10 ประกอบด้วย บทเรียน 6 บท  คือ คำสรรพนาม Reflexive, คำวิเศษณ์เปรียบเทียบ (Comparatives & Superlatives), อดีตกาล (Past Perfect Tense), ประโยค If Clause, ประโยคที่นำด้วยคำวิเศษณ์ และ คำพูดที่เอามาใช้ (Quoted Speech) และ คำพูดรายงาน (Reported Speech)

 

ขนาดหนังสือ 21 x 28 ซม.


 • Journey into Grammar 1
  ยี่ห้อ : Seoil English Journey into Grammar 1เป็นหนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำอธิบายพร้อมแบบฝึกหัดง่ายๆ เขียนเป็นประโยค เติมคำในช่องว่าง จนถึง สร้างประโยคที่เกี่ยวกั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Journey into Grammar 2
  ยี่ห้อ : Seoil English Journey into Grammar 2เป็นหนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำอธิบายพร้อมแบบฝึกหัดง่ายๆ เขียนเป็นประโยค เติมคำในช่องว่าง จนถึง สร้างประโยคที่เกี่ยวกั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Journey into Grammar 3
  ยี่ห้อ : Seoil English Journey into Grammar 3เป็นหนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำอธิบายพร้อมแบบฝึกหัดง่ายๆ เขียนเป็นประโยค เติมคำในช่องว่าง จนถึง สร้างประโยคที่เกี่ยวกั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Journey into Grammar 4
  ยี่ห้อ : Seoil English Journey into Grammar 4เป็นหนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำอธิบายพร้อมแบบฝึกหัดง่ายๆ เขียนเป็นประโยค เติมคำในช่องว่าง จนถึง สร้างประโยคที่เกี่ยวกั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Journey into Grammar 5
  ยี่ห้อ : Seoil English Journey into Grammar 5เป็นหนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำอธิบายพร้อมแบบฝึกหัดง่ายๆ เขียนเป็นประโยค เติมคำในช่องว่าง จนถึง สร้างประโยคที่เกี่ยวกั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Journey into Grammar 6
  ยี่ห้อ : Seoil English Journey into Grammar 6เป็นหนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำอธิบายพร้อมแบบฝึกหัดง่ายๆ เขียนเป็นประโยค เติมคำในช่องว่าง จนถึง สร้างประโยคที่เกี่ยวกั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Journey into Grammar 7
  ยี่ห้อ : Seoil English Journey into Grammar 7เป็นหนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำอธิบายพร้อมแบบฝึกหัดง่ายๆ เขียนเป็นประโยค เติมคำในช่องว่าง จนถึง สร้างประโยคที่เกี่ยวกั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Journey into Grammar 8
  ยี่ห้อ : Seoil English Journey into Grammar 8เป็นหนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำอธิบายพร้อมแบบฝึกหัดง่ายๆ เขียนเป็นประโยค เติมคำในช่องว่าง จนถึง สร้างประโยคที่เกี่ยวกั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Journey into Grammar 9
  ยี่ห้อ : Seoil English Journey into Grammar 9เป็นหนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำอธิบายพร้อมแบบฝึกหัดง่ายๆ เขียนเป็นประโยค เติมคำในช่องว่าง จนถึง สร้างประโยคที่เกี่ยวกั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Journey into Grammar 10
  ยี่ห้อ : Seoil English Journey into Grammar 10เป็นหนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย คำอธิบายพร้อมแบบฝึกหัดง่ายๆ เขียนเป็นประโยค เติมคำในช่องว่าง จนถึง สร้างประโยคที่เกี่ยวก...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350
Visitors: 25,955