ชุดนิทานภาษาอังกฤษ Story Time

Story Time เป็น ชุดหนังสือนิทานภาษาอังกฤษสนุกๆ 12 เรื่อง นิทานแต่ละเล่มจะแบ่งเป็น 8-10 บท แต่ละบท ประกอบด้วย เนื้อเรื่อง คำศัพท์ และ ตัวอย่างประโยค แบบฝึกหัดอ่านเพื่อความเข้าใจ ฝึกสร้างประโยค ทดสอบคำศัพท์ หนังสือชุดนี้ใช้ศึกษาคู่กับโปรแกรม Story Time ชุดหนังสือเรียนนี้ ประกอบด้วย

- Story Time R1 : The Three Little Pigs ประกอบด้วย บทเรียน 8 บท คือ กิจกรรมสนุก (ร้องเพลง) และ ทบทวน

- Story Time R2 : The Bremen Town Musicians ประกอบด้วย บทเรียน 8 บท คือ กิจกรรมสนุก (ร้องเพลง) และ ทบทวน

- Story Time R3 : Jack and the Beanstalk ประกอบด้วย บทเรียน 8 บท คือ กิจกรรมสนุก (ร้องเพลง) และ ทบทวน

- Story Time R4 : Scary Lessons ประกอบด้วย บทเรียน 8 บท คือ กิจกรรมสนุก (ร้องเพลง) และ ทบทวน

- Story Time R5 : Ali Baba and the Forty Thieves ประกอบด้วย บทเรียน 8 บท คือ กิจกรรมสนุก (ร้องเพลง) และ ทบทวน

Story Time R6 : The Birds, the Beasts and the Bat ประกอบด้วย บทเรียน 8 บท คือ กิจกรรมสนุก (ร้องเพลง) และ ทบทวน

- Story Time Y1 : Puss in the Boots ประกอบด้วย บทเรียน 8 บท คือ กิจกรรมสนุก (ร้องเพลง) และ ทบทวน

- Story Time Y2 : The Emperor's New Clothes ประกอบด้วย บทเรียน 8 บท คือ กิจกรรมสนุก (ร้องเพลง) และ ทบทวน

- Story Time Y3 : The Mouse Girl ประกอบด้วย บทเรียน 8 บท คือ กิจกรรมสนุก (ร้องเพลง) และ ทบทวน

Story Time Y4 : Cinderella ประกอบด้วย บทเรียน 8 บท คือ กิจกรรมสนุก (ร้องเพลง) และ ทบทวน

- Story Time Y5 : The Pied Piper from Hamelin ประกอบด้วย บทเรียน 8 บท คือ กิจกรรมสนุก (ร้องเพลง) และ ทบทวน

- Story Time Y6 : Aladdin and the Magic Lamp ประกอบด้วย บทเรียน 8 บท คือ กิจกรรมสนุก (ร้องเพลง) และ ทบทวน

 

ขนาดหนังสือ 21 x 28 ซม.


 • Story Time R1 : The Three Little Pig
  Story Time R1 : The Three Little Pig เป็น ชุดหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ ในเล่มแบ่งเป็น 10 บท แต่ละบท ประกอบด้วย เนื้อเรื่อง คำศัพท์ และ ตัวอย่างประโยค แบบฝึกหัดอ่านเพื่อความเข้าใจ ฝึกส...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Story Time R2 : The Bremen Town Musicians
  Story Time R2 : The Bremen Town Musicians เป็น ชุดหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ ในเล่มแบ่งเป็น 10 บท แต่ละบท ประกอบด้วย เนื้อเรื่อง คำศัพท์ และ ตัวอย่างประโยค แบบฝึกหัดอ่านเพื่อความเข้าใจ...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Story Time R3 : Jack and the Beanstalk
  Story Time R3 : Jack and the Beanstalk เป็น ชุดหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ ในเล่มแบ่งเป็น 8 บท แต่ละบท ประกอบด้วย เนื้อเรื่อง คำศัพท์ และ ตัวอย่างประโยค แบบฝึกหัดอ่านเพื่อความเข้าใจ ฝึก...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Story Time R4 : Scary Lessons
  Story Time R4 : Scary Lessons เป็น ชุดหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ ในเล่มแบ่งเป็น 8 บท แต่ละบท ประกอบด้วย เนื้อเรื่อง คำศัพท์ และ ตัวอย่างประโยค แบบฝึกหัดอ่านเพื่อความเข้าใจ ฝึกสร้างประโ...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Story Time R5 : Ali Baba and the Forty Thieves
  Story Time R5 : Ali Baba and the Forty Thieves เป็น ชุดหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ ในเล่มแบ่งเป็น 8 บท แต่ละบท ประกอบด้วย เนื้อเรื่อง คำศัพท์ และ ตัวอย่างประโยค แบบฝึกหัดอ่านเพื่อความเข...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Story Time R6 : The Birds, the Beasts and the Bat
  Story Time R6 : The Birds, the Beasts and the Bat เป็น ชุดหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ ในเล่มแบ่งเป็น 10 บท แต่ละบท ประกอบด้วย เนื้อเรื่อง คำศัพท์ และ ตัวอย่างประโยค แบบฝึกหัดอ่านเพื่อคว...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Story Time Y1 : Puss in Boots
  Story Time Y1 : Puss in the Boots เป็น ชุดหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ ในเล่มแบ่งเป็น 8 บท แต่ละบท ประกอบด้วย เนื้อเรื่อง คำศัพท์ และ ตัวอย่างประโยค แบบฝึกหัดอ่านเพื่อความเข้าใจ ฝึกสร้าง...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Story Time Y2 : The Emperor's New Clothes
  Story Time Y2 : The Emperor's New Clothes เป็น ชุดหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ ในเล่มแบ่งเป็น 9 บท แต่ละบท ประกอบด้วย เนื้อเรื่อง คำศัพท์ และ ตัวอย่างประโยค แบบฝึกหัดอ่านเพื่อความเข้าใจ ...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Story Time Y3 : The Mouse Girl
  Story Time Y3 : The Mouse Girl เป็น ชุดหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ ในเล่มแบ่งเป็น 8 บท แต่ละบท ประกอบด้วย เนื้อเรื่อง คำศัพท์ และ ตัวอย่างประโยค แบบฝึกหัดอ่านเพื่อความเข้าใจ ฝึกสร้างประ...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Story Time Y4 : Cinderella
  Story Time Y4 : Cinderella เป็น ชุดหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ ในเล่มแบ่งเป็น 8 บท แต่ละบท ประกอบด้วย เนื้อเรื่อง คำศัพท์ และ ตัวอย่างประโยค แบบฝึกหัดอ่านเพื่อความเข้าใจ ฝึกสร้างประโยค ...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Story Time Y5 : The Pied Piper from Hamelin
  Story Time Y5 : The Pied Piper from Hamelin เป็น ชุดหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ ในเล่มแบ่งเป็น 8 บท แต่ละบท ประกอบด้วย เนื้อเรื่อง คำศัพท์ และ ตัวอย่างประโยค แบบฝึกหัดอ่านเพื่อความเข้าใ...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Story Time Y6 : Aladdin and the Magic Lamp
  Story Time Y6 : Aladdin and the Magic Lamp เป็น ชุดหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ ในเล่มแบ่งเป็น 8 บท แต่ละบท ประกอบด้วย เนื้อเรื่อง คำศัพท์ และ ตัวอย่างประโยค แบบฝึกหัดอ่านเพื่อความเข้าใจ...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Story Time Set
  ยี่ห้อ : Seoil English Story Time R1-R6 และ Y1-Y6เป็นชุดหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ 12 เล่ม ในเล่มแบ่งเป็น 8-10 บท แต่ละบท ประกอบด้วย เนื้อเรื่อง คำศัพท์ และ ตัวอย่างประโยค แบบฝึกหัดอ่า...
  ราคาปกติ ฿4,400
  ราคาขาย ฿3,540
Visitors: 27,242