หนังสือเรียนภาษาอังกฤษชุด Active English

Active English เป็น ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะได้เรียนบทสนทนา คำศัพท์ เรื่อง หรือ บทสนทนา เขียนตามที่บอก เติมคำ แต่งประโยค ไวยากรณ์ เป็นต้น ชุดหนังสือเรียนใช้ศึกษาคู่กับโปรแกรม Active English ชุดหนังสือเรียนนี้ ประกอบด้วย

- Active English 1-1 ประกอบด้วย บทเรียน 20 บท ได้แก่ ไปโรงเรียน ครอบครัวของเรา วิทยสศาสตร์ทั่วไป และ ทบทวน

- Active English 1-2 ประกอบด้วย บทเรียน 21 บท ได้แก่ กีฬา หลังเลิกเรียน ครอบครัวของเรา การป้องกันตนเอง ทบทวน เติมคำในช่องว่าง สั่งให้เขียน

- Active English 1-3 ประกอบด้วย บทเรียน 22 บท ได้แก่ คณิตศาสตร์ เกมการเงิน น้ำหนักและมาตรวัด ทบทวนคำศัพท์ ทบทวนเติมคำในช่องว่าง ทบทวนสั่งให้เขียน และ อ่านเพื่อความเข้าใจ

- Active English 2-1 ประกอบด้วย บทเรียน 21 บท ได้แก่ รายงานอากาศในทีวี อากาศเป็นอย่างไร ยุคน้ำแข็ง และ ทบทวน

- Active English 2-2 ประกอบด้วย บทเรียน 20 บท คือ การใช้คำ ซื้อของช่วงคริสต์มาส แบบฝึกหัดเรื่องซื้อของ และ ทบทวน

- Active English 2-3 ประกอบด้วย บทเรียน 21 บท คือ เรื่องของคาเรน น้ำมันอัลมอนด์ ตึกสำคัญระดับประเทศ และ ทบทวน

- Active English 3-1 ประกอบด้วย บทเรียน 20 บท คือ วินสตัน เชอร์ชิล ฮีโร่คนอื่นๆ พันธุศาสตร์ และ ทบทวน

- Active English 3-2 ประกอบด้วย บทเรียน 20 บท คือ ที่ร้านสเต็ก ยางแบน ที่โต๊ะอาหาร ที่ร้านแฮมเบอร์เกอร์ ทางเลือกจากเหตุการณ์ยางแบน คอมพิวเตอร์ และ ทบทวนทั่วไป 

- Active English 3-3 ประกอบด้วย บทเรียน 20 บท คือ อนาคตของวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยและอาชีพ นิเวศวิทยา และ ทบทวนทั่วไป

Active English 4-1 ประกอบด้วย บทเรียน 21 บท คือ กลับบ้าน แผนใหญ่ แคนาดาและเม็กซิโก ประเทศไหน และ ทบทวนทั่วไป

- Active English 4-2 ประกอบด้วย บทเรียน 20 บท คือ งานในฤดูร้อนของคาเรน วางแผนอาชีพ และ ทบทวนทั่วไป

- Active English 4-3 ประกอบด้วย บทเรียน 21 บท คือ วันหยุด 1 วันหยุด 2 วันหยุด 3 และ ทบทวนทั่วไป 

 

ขนาดหนังสือ 21 x 26 ซม.


 • Active English 1-1
  ยี่ห้อ : Seoil English Active English 1-1เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้ มี 20 บท แต่ละบท ประกอบด้วย - Conversation / Reading บทสนทนา หรือ เนื้อเรื่อง - Vocabularyชุดคำศั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Active English 1-2
  ยี่ห้อ : Seoil English Active English 1-2เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้ มี 21 บท แต่ละบท ประกอบด้วย - Conversation / Reading บทสนทนา หรือ เนื้อเรื่อง - Vocabularyชุดคำศั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Active English 1-3
  ยี่ห้อ : Seoil English Active English 1-3เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้ มี 21 บท แต่ละบท ประกอบด้วย - Conversation / Reading บทสนทนา หรือ เนื้อเรื่อง - Vocabularyชุดคำศั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Active English 2-1
  ยี่ห้อ : Seoil English Active English 2-1เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้ มี 21 บท แต่ละบท ประกอบด้วย - Conversation / Reading บทสนทนา หรือ เนื้อเรื่อง - Vocabularyชุดคำศั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Active English 2-2
  ยี่ห้อ : Seoil English Active English 2-2เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้ มี 21 บท แต่ละบท ประกอบด้วย - Conversation / Reading บทสนทนา หรือ เนื้อเรื่อง - Vocabularyชุดคำศั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Active English 2-3
  ยี่ห้อ : Seoil English Active English 2-3เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้ มี 21 บท แต่ละบท ประกอบด้วย - Conversation / Reading บทสนทนา หรือ เนื้อเรื่อง - Vocabularyชุดคำศั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Active English 3-1
  ยี่ห้อ : Seoil English Active English 3-1เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้ มี 20 บท แต่ละบท ประกอบด้วย - Conversation / Reading บทสนทนา หรือ เนื้อเรื่อง - Vocabularyชุดคำศั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Active English 3-2
  ยี่ห้อ : Seoil English Active English 3-2เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้ มี 20 บท แต่ละบท ประกอบด้วย - Conversation / Reading บทสนทนา หรือ เนื้อเรื่อง - Vocabularyชุดคำศั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Active English 3-3
  ยี่ห้อ : Seoil English Active English 3-3เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้ มี 20 บท แต่ละบท ประกอบด้วย - Conversation / Reading บทสนทนา หรือ เนื้อเรื่อง - Vocabularyชุดคำศั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Active English 4-1
  ยี่ห้อ : Seoil English Active English 4-1เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้ มี 21 บท แต่ละบท ประกอบด้วย - Conversation / Reading บทสนทนา หรือ เนื้อเรื่อง - Vocabularyชุดคำศั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Active English 4-2
  ยี่ห้อ : Seoil English Active English 4-2เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้ มี 20 บท แต่ละบท ประกอบด้วย - Conversation / Reading บทสนทนา หรือ เนื้อเรื่อง - Vocabularyชุดคำศั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Active English 4-3
  ยี่ห้อ : Seoil English Active English 4-3เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้ มี 21 บท แต่ละบท ประกอบด้วย - Conversation / Reading บทสนทนา หรือ เนื้อเรื่อง - Vocabularyชุดคำศั...
  ราคาปกติ ฿440
  ราคาขาย ฿350

 • Active English Set
  ยี่ห้อ : Seoil English Active English 1-1 ถึง 4-3เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ แต่ละบท ประกอบด้วย - Conversation / Reading บทสนทนา หรือ เนื้อเรื่อง - Vocabularyชุดคำศัพท์ พร้อมคำแปลแล...
  ราคาปกติ ฿4,275
  ราคาขาย ฿3,420
Visitors: 25,955