หนังสือเรียนภาษาอังกฤษชุด Premier English

Premier English เป็น ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ แต่ละเล่มมี 5 บท ผู้เรียนจะได้เรียนบทสนทนา ความเข้าใจในบทสนทนา คำถามก่อนอ่าน ขณะที่อ่าน และ ความเข้าใจจากการอ่าน คำศัพท์ อ่านบทความ ไวยากรณ์ กิจกรรม ชุดหนังสือเรียนใช้ศึกษาคู่กับโปรแกรม Premier English ชุดหนังสือเรียนนี้ ประกอบด้วย

- Premier English 1 ประกอบด้วย บทเรียน 5 บท คือ เพลง ภาพยนตร์ ทีวี หนังสือการ์ตูน  และ ทบทวน

- Premier English 2 ประกอบด้วย บทเรียน 5 บท คือ กินเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย อาการป่วยเรื้อรัง อาหาร  และ ทบทวน

- Premier English 3 ประกอบด้วย บทเรียน 5 บท คือ โทรศัพท์มือถือ หุ่นยนต์ เกมออนไลน์ บล็อก  และ ทบทวน

- Premier English 4 ประกอบด้วย บทเรียน 5 บท คือ กีฬาโปรด โอลิมปิกและเวิร์ลดคัพ งานอดิเรก เกม และ ทบทวน

- Premier English 5 ประกอบด้วย บทเรียน 5 บท คือ สถานที่มีชื่อเสียง วันหยุด ภาษาต่างประเทศ พบคนใหม่ในประเทศใหม่ และ ทบทวน

Premier English 6 ประกอบด้วย บทเรียน 5 บท คือ การเดินทางในอนาคต ยูเอฟโอและยานอวกาศ รถยนต์แฟนซี การเดินทางสาธารณะ และ ทบทวน

- Premier English 7 ประกอบด้วย บทเรียน 5 บท คือ อาชีพที่มีรายได้ดี งานที่อันตราย อาชีพในอนาคต งานที่สนุก และ ทบทวน

- Premier English 8 ประกอบด้วย บทเรียน 5 บท คือ สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาสาสมัคร ภัยธรรมชาติ และภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น และ ทบทวน 

ขนาดหนังสือ 21 x 28 ซม.


 • Premier English 1
  ยี่ห้อ : Seoil English Premier English 1เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือแต่ละเล่ม มี 5 บท แต่ละบท ประกอบด้วย - Listening / Speaking Section ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ บทสน...
  ราคาปกติ ฿400
  ราคาขาย ฿305

 • Premier English 2
  ยี่ห้อ : Seoil English Premier English 2เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือแต่ละเล่ม มี 5 บท แต่ละบท ประกอบด้วย - Listening /Speaking Sectionประกอบด้วย4หัวข้อหลัก ได้แก่ บทสนทนา ...
  ราคาปกติ ฿400
  ราคาขาย ฿305

 • Premier English 3
  ยี่ห้อ : Seoil English Premier English 3เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือแต่ละเล่ม มี 5 บท แต่ละบท ประกอบด้วย - Listening /Speaking Sectionประกอบด้วย4หัวข้อหลัก ได้แก่ บทสนทนา ...
  ราคาปกติ ฿400
  ราคาขาย ฿305

 • Premier English 4
  ยี่ห้อ : Seoil English Premier English 4เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือแต่ละเล่ม มี 5 บท แต่ละบท ประกอบด้วย - Listening /Speaking Sectionประกอบด้วย4หัวข้อหลัก ได้แก่ บทสนทนา ...
  ราคาปกติ ฿400
  ราคาขาย ฿305

 • Premier English 5
  ยี่ห้อ : Seoil English Premier English 5เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือแต่ละเล่ม มี 5 บท แต่ละบท ประกอบด้วย - Listening /Speaking Sectionประกอบด้วย4หัวข้อหลัก ได้แก่ บทสนทนา ...
  ราคาปกติ ฿400
  ราคาขาย ฿305

 • Premier English 6
  ยี่ห้อ : Seoil English Premier English 6เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือแต่ละเล่ม มี 5 บท แต่ละบท ประกอบด้วย - Listening /Speaking Sectionประกอบด้วย4หัวข้อหลัก ได้แก่ บทสนทนา ...
  ราคาปกติ ฿400
  ราคาขาย ฿305

 • Premier English 7
  ยี่ห้อ : Seoil English Premier English 7เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือแต่ละเล่ม มี 5 บท แต่ละบท ประกอบด้วย - Listening /Speaking Sectionประกอบด้วย4หัวข้อหลัก ได้แก่ บทสนทนา ...
  ราคาปกติ ฿400
  ราคาขาย ฿305

 • Premier English 8
  ยี่ห้อ : Seoil English Premier English 8เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือแต่ละเล่ม มี 5 บท แต่ละบท ประกอบด้วย - Listening /Speaking Sectionประกอบด้วย4หัวข้อหลัก ได้แก่ บทสนทนา ...
  ราคาปกติ ฿400
  ราคาขาย ฿305

 • Premier English Set
  ยี่ห้อ : Seoil English Premier English 1-8 เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือแต่ละเล่ม มี 5 บท แต่ละบท ประกอบด้วย - Listening /Speaking Sectionประกอบด้วย4หัวข้อหลัก ได้แก่ บทสนท...
  ราคาปกติ ฿2,500
  ราคาขาย ฿2,000
Visitors: 25,958