หนังสือเรียนภาษาอังกฤษชุด Summit

Summit เป็น ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Challenge แต่ละเล่มมี 2 บท ผู้เรียนจะได้เรียนคำศัพท์ 24-40 คำในแต่ละบท โครงสร้างไวยากรณ์ วลี หรือ ประโยคที่สำคัญ เสียงของตัวอักษร ฝึกการฟังและสร้างประโยค ชุดหนังสือเรียนใช้ศึกษาคู่กับโปรแกรม Summit ชุดหนังสือเรียนนี้ ประกอบด้วย

- Summit Student Book & Workbook 1 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท คือ อากาศ และ อาชีพ (Student Book มี 48 หน้า/ 4 สี และ Workbook มี 32 หน้า/ 1 สี)

- Summit Student Book & Workbook 2 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท คือ ใต้ทะเล และ ในห้องน้ำ (Student Book มี 48 หน้า/ 4 สี และ Workbook มี 32 หน้า/ 1 สี) 

- Summit Student Book & Workbook 3 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท คือ ที่ฟาร์ม และ ดนตรี (Student Book มี 48 หน้า/ 4 สี และ Workbook มี 32 หน้า/ 1 สี) 

- Summit Student Book & Workbook 4 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท คือ ภาษา และ ศิลปะและหัตถกรรม (Student Book มี 48 หน้า/ 4 สี และ Workbook มี 32 หน้า/ 1 สี)

- Summit Student Book & Workbook 5 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท คือ วัฒนธรรมที่นิยม และ จักรวาล (Student Book มี 48 หน้า/ 4 สี และ Workbook มี 32 หน้า/ 1 สี) 

- Summit Student Book & Workbook 6 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท คือ สถานที่ที่ไป และ ในป่า (Student Book มี 48 หน้า/ 4 สี และ Workbook มี 32 หน้า/ 1 สี) 

ขนาดหนังสือ 21 x 28 ซม.


 • Summit 1
  รหัส :9788965430766, 9788965430759 ยี่ห้อ : Seoil English Summit Student Book & Workbook 1เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Challenge หนังสื...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Summit 2
  รหัส :9788965430773, 9788965430759 ยี่ห้อ : Seoil English Summit Student Book & Workbook 2เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Summit Student B...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Summit 3
  รหัส :9788965430780, 9788965430759 ยี่ห้อ : Seoil English Summit Student Book & Workbook 3เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Summit Student B...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Summit 4
  รหัส :9788965430797, 9788965430759 ยี่ห้อ : Seoil English Summit Student Book & Workbook 4เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Summit Student B...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Summit 5
  รหัส :9788965430803, 9788965430759 ยี่ห้อ : Seoil English Summit Student Book & Workbook 5เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Summit Student B...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Summit 6
  รหัส :9788965430810, 9788965430759 ยี่ห้อ : Seoil English Summit Student Book & Workbook 6เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Summit Student B...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Summit Set
  รหัส :9788965430766, 9788965430759 9788965430773, 9788965430759 9788965430780, 9788965430759 9788965430797, 9788965430759 9788965430803, 9788965430759 978896543...
  ราคาปกติ ฿2,625
  ราคาขาย ฿2,100
Visitors: 25,955