หนังสือเรียนภาษาอังกฤษชุด Challenge

Challenge เป็น ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Turning Point แต่ละเล่มมี 2 บท ผู้เรียนจะได้เรียนคำศัพท์ 22-30 คำในแต่ละบท โครงสร้างไวยากรณ์ วลี หรือ ประโยคที่สำคัญ เสียงของตัวอักษร ฝึกการฟังและสร้างประโยค ชุดหนังสือเรียนใช้ศึกษาคู่กับโปรแกรม Challenge ชุดหนังสือเรียนนี้ ประกอบด้วย

- Challenge Student Book & Workbook 1 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท คือ ญาติ และ งานวันเกิด (Student Book มี 48 หน้า/ 4 สี และ Workbook มี 32 หน้า/ 1 สี)

- Challenge Student Book & Workbook 2 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท คือ การเดินทาง และ ทานอาหารข้างนอก (Student Book มี 48 หน้า/ 4 สี และ Workbook มี 32 หน้า/ 1 สี) 

- Challenge Student Book & Workbook 3 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท คือ ร่างกาย และ กีฬา (Student Book มี 48 หน้า/ 4 สี และ Workbook มี 32 หน้า/ 1 สี) 

- Challenge Student Book & Workbook 4 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท คือ เรื่องสนุกนอกบ้าน และ ของในบ้าน (Student Book มี 48 หน้า/ 4 สี และ Workbook มี 32 หน้า/ 1 สี)

- Challenge Student Book & Workbook 5 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท คือ การเดินทาง และ ประเทศต่างๆในโลก (Student Book มี 48 หน้า/ 4 สี และ Workbook มี 32 หน้า/ 1 สี) 

- Challenge Student Book & Workbook 6 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท คือ วิชาในโรงเรียน และ ที่ชายหาด (Student Book มี 48 หน้า/ 4 สี และ Workbook มี 32 หน้า/ 1 สี) 

ขนาดหนังสือ 21 x 28 ซม.


 • Challenge 1
  รหัส :9788965430698, 9788965430681 ยี่ห้อ : Seoil English Challenge Student Book & Workbook 1เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Turning Point...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Challenge 2
  รหัส :9788965430704, 9788965430681 ยี่ห้อ : Seoil English Challenge Student Book & Workbook 2เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Challenge Stu...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Challenge 3
  รหัส :9788965430711, 9788965430681 ยี่ห้อ : Seoil English Challenge Student Book & Workbook 3เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Challenge Stu...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Challenge 4
  รหัส :9788965430728, 9788965430681 ยี่ห้อ : Seoil English Challenge Student Book & Workbook 4เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Challenge Stu...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Challenge 5
  รหัส :9788965430735, 9788965430681 ยี่ห้อ : Seoil English Challenge Student Book & Workbook 5เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Challenge Stu...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Challenge 6
  รหัส :9788965430742, 9788965430681 ยี่ห้อ : Seoil English Challenge Student Book & Workbook 6เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Challenge Stu...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Challenge Set
  รหัส :9788965430698, 9788965430681 9788965430704, 9788965430681 9788965430711, 9788965430681 9788965430728, 9788965430681 9788965430735, 9788965430681 978896543...
  ราคาปกติ ฿2,625
  ราคาขาย ฿2,100
Visitors: 25,958