หนังสือเรียนภาษาอังกฤษชุด Turning Point

Turning Point เป็น ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Jump Up แต่ละเล่มมี 2 บท ผู้เรียนจะได้เรียนคำศัพท์ 20-24 คำในแต่ละบท โครงสร้างไวยากรณ์ วลี หรือ ประโยคที่สำคัญ เสียงของตัวอักษร ฝึกการฟังและสร้างประโยค ชุดหนังสือเรียนใช้ศึกษาคู่กับโปรแกรม Turning Point ชุดหนังสือเรียนนี้ ประกอบด้วย

- Turning Point Student Book & Workbook 1 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท คือ กิจกรรมสนุก และ ที่บ้าน (Student Book มี 48 หน้า/ 4 สี และ Workbook มี 32 หน้า/ 1 สี)

Turning Point Student Book & Workbook 2 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท คือ ความฝัน และ กิจกรรมกลางแจ้ง (Student Book มี 48 หน้า/ 4 สี และ Workbook มี 32 หน้า/ 1 สี) 

Turning Point Student Book & Workbook 3 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท คือ เสื้อผ้าและบุคลิก และ ความรู้สึก (Student Book มี 48 หน้า/ 4 สี และ Workbook มี 32 หน้า/ 1 สี) 

Turning Point Student Book & Workbook 4 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท คือ แค้มป์ปิ้ง และ การเจ็บป่วยและสุขภาพ (Student Book มี 48 หน้า/ 4 สี และ Workbook มี 32 หน้า/ 1 สี)

Turning Point Student Book & Workbook 5 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท คือ งานอดิเรก และ สถานที่ที่ไป (Student Book มี 48 หน้า/ 4 สี และ Workbook มี 32 หน้า/ 1 สี) 

Turning Point Student Book & Workbook 6 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท คือ กีฬา และ ของขวัญ (Student Book มี 48 หน้า/ 4 สี และ Workbook มี 32 หน้า/ 1 สี) 

ขนาดหนังสือ 21 x 28 ซม.


 • Turning Point 1
  รหัส :9788965430629, 9788965430612 ยี่ห้อ : Seoil English Turning Point Student Book & Workbook 1เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Jump Up ห...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Turning Point 2
  รหัส :9788965430636, 9788965430612 ยี่ห้อ : Seoil English Turning Point Student Book & Workbook 2เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Turning P...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Turning Point 3
  รหัส :9788965430643, 9788965430612 ยี่ห้อ : Seoil English Turning Point Student Book & Workbook 3เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Turning P...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Turning Point 4
  รหัส :9788965430650, 9788965430612 ยี่ห้อ : Seoil English Turning Point Student Book & Workbook 4เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Turning P...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Turning Point 5
  รหัส :9788965430667, 9788965430612 ยี่ห้อ : Seoil English Turning Point Student Book & Workbook 5เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Turning P...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Turning Point 6
  รหัส :9788965430674, 9788965430612 ยี่ห้อ : Seoil English Turning Point Student Book & Workbook 6เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Turning P...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Turning Point Set
  รหัส :9788965430629, 9788965430612 9788965430636, 9788965430612 9788965430643, 9788965430612 9788965430650, 9788965430612 9788965430667, 9788965430612 978896543...
  ราคาปกติ ฿2,625
  ราคาขาย ฿2,100
Visitors: 27,241