หนังสือเรียนภาษาอังกฤษชุด Jump Up

Jump Up เป็น ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษต่อจาก Base Camp แต่ละเล่มมี 2 บท ผู้เรียนจะได้เรียนคำศัพท์ 20-24 คำในแต่ละบท โครงสร้างไวยากรณ์ วลี หรือ ประโยคที่สำคัญ เสียงของตัวอักษร ฝึกการฟังและสร้างประโยค ชุดหนังสือเรียนใช้ศึกษาคู่กับโปรแกรม Jump Up ชุดหนังสือเรียนนี้ ประกอบด้วย

- Jump Up Student Book & Workbook 1 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท คือ ภายในบ้าน และ ตอนนี้เป็นเวลาเท่าไร (Student Book มี 48 หน้า/ 4 สี และ Workbook มี 32 หน้า/ 1 สี)

Jump Up Student Book & Workbook 2 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท คือ สถานที่ และ ที่สวนสนุก (Student Book มี 48 หน้า/ 4 สี และ Workbook มี 32 หน้า/ 1 สี) 

Jump Up Student Book & Workbook 3 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท คือ เดือน และ แผนในอนาคต (Student Book มี 48 หน้า/ 4 สี และ Workbook มี 32 หน้า/ 1 สี) 

Jump Up Student Book & Workbook 4 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท คือ ความรู้สึก และ ของใช้ส่วนตัว (Student Book มี 48 หน้า/ 4 สี และ Workbook มี 32 หน้า/ 1 สี)

Jump Up Student Book & Workbook 5 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท คือ สัตว์ 1 และ สัตว์ 2 (Student Book มี 48 หน้า/ 4 สี และ Workbook มี 32 หน้า/ 1 สี) 

Jump Up Student Book & Workbook 6 ประกอบด้วย บทเรียน 2 บท คือ ผักและผลไม้ และ ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Student Book มี 48 หน้า/ 4 สี และ Workbook มี 32 หน้า/ 1 สี) 

ขนาดหนังสือ 21 x 28 ซม.


 • Jump Up 1
  รหัส :9788965430551, 9788965430544 ยี่ห้อ : Seoil English Jump Up Student Book & Workbook 1เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Base Camp หนังส...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Jump Up 2
  รหัส :9788965430568, 9788965430544 ยี่ห้อ : Seoil English Jump Up Student Book & Workbook 2เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Jump Up Student...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Jump Up 3
  รหัส :9788965430575, 9788965430544 ยี่ห้อ : Seoil English Jump Up Student Book & Workbook 3เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Jump Up Student...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Jump Up 4
  รหัส :9788965430582, 9788965430544 ยี่ห้อ : Seoil English Jump Up Student Book & Workbook 4เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษJump Up Student ...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Jump Up 5
  รหัส :9788965430599, 9788965430544 ยี่ห้อ : Seoil English Jump Up Student Book & Workbook 5เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษJump Up Student ...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Jump Up 6
  รหัส :9788965430605, 9788965430544 ยี่ห้อ : Seoil English Jump Up Student Book & Workbook 6เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ต่อจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษJump Up Student ...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Jump Up Set
  รหัส :9788965430551, 9788965430544 9788965430568, 9788965430544 9788965430575, 9788965430544 9788965430582, 9788965430544 9788965430599, 9788965430544 978896543...
  ราคาปกติ ฿2,625
  ราคาขาย ฿2,100
Visitors: 25,958