Base Camp Student Book & Workbook 2

รหัส : 9788965430490, 9788965430476

ยี่ห้อ : Seoil English

Base Camp Student Book & Workbook 2 เป็น หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ระดับต้น ต่อจาก Base Camp Student Book & Workbook 1 ในเล่มมี 2 บท แต่ละบท ประกอบด้วย

 -       Click! Talk ฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษ ด้วยการพูดบทสนทนา เพลง บทเพลง

 -       Click! Word เน้นคำศัพท์ 8-12คำ เกี่ยวกับบทนั้นๆ

 -       Click! Pattern กล่าวถึง โครงสร้างไวยากรณ์ 2โครงสร้าง พร้อมแบบฝึกหัดถาม-ตอบ เพื่อให้ฝึกฝนง่ายขึ้น

 -       Click! Action กล่าวถึง วลี หรือ ประโยคที่สำคัญที่นำมาใช้ในห้องเรียน

 -       Click! Phonics  ฝึกเลียนเสียงของตัวอักษรผ่านการอ่านและออกเสียงตามสำเนียงของเจ้าของภาษา

 -       Click! Review ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา

 -       Click! Fun เกมในรูปแบบของบทสนทนา หรือ โครงสร้างไวยากรณ์

 -       Speech Script ประโยคสั้นๆ ที่ฝึกพูดในห้อง หรือ ที่บ้านได้

 สารบัญ   ประกอบด้วย

 บทที่ 1 School Supplies

 ·         Click! Talk

 ·         Click! Word

 ·         Click! Pattern

 ·         Click! Action 

 ·         Click! Phonics

 ·         Click! Review

 ·         Click! Fun

 บทที่ 2  Colors

 ·         Click! Talk

 ·         Click! Word

 ·         Click! Pattern

 ·         Click! Action

 ·         Click! Phonics

 ·         Click! Review

 ·         Click! Fun

 ·         Speech Script

ราคาปกติ
฿495
ราคาขาย
฿390
จำนวน:

 • Base Camp 1
  รหัส : 9788965430483, 9788965430476 ยี่ห้อ : Seoil English Base Camp Student Book & Workbook 1เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ระดับต้น มี 2 บท แต่ละบท ประกอบด้วย - Cli...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Base Camp 3
  รหัส : 9788965430506, 9788965430476 ยี่ห้อ : Seoil English Base Camp Student Book & Workbook 3เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ระดับต้น ต่อจาก Base Camp Student Book &a...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Base Camp 4
  รหัส : 9788965430513, 9788965430476 ยี่ห้อ : Seoil English Base Camp Student Book & Workbook 4เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ระดับต้น ต่อจาก Base Camp Student Book &a...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Base Camp 5
  รหัส : 9788965430520, 9788965430476 ยี่ห้อ : Seoil English Base Camp Student Book & Workbook 5เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ระดับต้น ต่อจาก Base Camp Student Book &a...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Base Camp 6
  รหัส : 9788965430537, 9788965430476 ยี่ห้อ : Seoil English Base Camp Student Book & Workbook 6เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ และ แบบฝึกหัด ระดับต้น ต่อจาก Base Camp Student Book &a...
  ราคาปกติ ฿495
  ราคาขาย ฿390

 • Base Camp Set
  รหัส : 9788965430483, 9788965430490, 9788965430506, 9788965430513, 9788965430520, 9788965430537, 9788965430476 ยี่ห้อ : Seoil English Base Camp Student Book & Workbook 1-6เป...
  ราคาปกติ ฿2,625
  ราคาขาย ฿2,100
Visitors: 26,799