เกี่ยวกับเรา

บริษัท บ้านภาษาและวัฒนธรรม จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ จำหน่ายสื่อและหนังสือเรียนภาษาเกาหลี ภายใต้ชื่อ “บ้านภาษาและวัฒนธรรม” บนเวบไซค์ www.belovedculture.com  นอกจากนี้ บริษัทฯ จำหน่าย หนังสือและสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน บริษัท นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา และ ผู้สนใจศึกษาทั่วไป

สินค้า

  1. หนังสือภาษาเกาหลี

-         หนังสือเรียน และ แบบฝึกหัด มหาวิทยาลัยโซลยอนเซ อีฮวาและ สถาบันอื่นๆ

-         หนังสือเรียนฟังภาษาเกาหลี

-         หนังสือเรียนไวยากรณ์

-         หนังสือเรียนคำศัพท์ พจนานุกรม การ์ตูน วัฒนธรรม และ อื่นๆ

  1. สื่อการเรียนภาษาเกาหลี

-        CD สำหรับหนังสือเรียน และ แบบฝึกหัด ของ มหาวิทยาลัยโซล

-        DVD เรียนภาษาเกาหลีผ่านละคร

  1. โปรแกรมและหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ   Seoil English  สำหรับนักเรียนชั้นประถม มัธยม นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป

บริการ

บริษัทฯ ให้คำปรึกษาการใช้โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ Seoil English และ ให้บริการเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุด หรือ เสียหาย

ที่ตั้ง

แผนที่บริษัท

Visitors: 26,799