เรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่กับ Seoil English Home

สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่กับ บ้านภาษาและวัฒนธรรม ด้วย หนังสือเรียน และ โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม่ สนุกสนาน และ ฝึกสำเนียงได้เหมือนเจ้าของภาษา 

การเรียนภาษาอังกฤษจะไม่ใช่เรื่องยากและน่าเบื่ออีกต่อไป คุณสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมมีผู้ช่วยที่ให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมการเรียน เพื่อให้คุณสามารถฝึกฝนและสื่อสารได้เหมือนเจ้าของภาษา   

แนวคิดการเรียนภาษาอังกฤษของ Seoil English

 1. ฟังเสียงเจ้าของภาษา
 2. เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการฝึกฝน
 3. สนทนาโต้ตอบ

รูปแบบของการเรียน

 1. พูดและเขียนจากความรู้ที่ฝึกฝน (Speaking & Writing)
 2. อ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading)
 3. สนทนาภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ (Listening & Speaking)

Seoil English แบ่งเป็น 3 ระดับ

 1. ระดับต้น
 2. ระดับกลาง
 3. ระดับสูง

โปรแกรม Core Study Series ประกอบด้วย Base Camp, Jump Up, Turning Point, Challenge และ Summit.

โปรแกรม Seoil English ยังช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดการและประเมินผลการเรียนได้อย่างง่ายดาย ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และ รายเดือน รวมทั้ง สามารถจัดการรายวิชาได้เช่นกัน

  • company picture.jpg
   บริษัท บ้านภาษาและวัฒนธรรม จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯจำหน่ายสื่อและหนังสือเรียนภาษาเกาหลี ภายใต้ชื่อ “บ้านภาษาและวัฒนธรรม” บนเวบไซค์ www.belovedcul...

ข่าวสารร้านค้า : ร้านหยุดตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. - 2 ส.ค. 2561

Visitors: 27,652